Adresse
Red Panda Properties, Inh. Mario Totzek
Prager Str. 326
04289 Leipzig (D)

Telefon: +49 341 319 580 31
Mobil: +49 1575 847 49 27


CVR-nr.: DE 282 445 986
Virksomhedsindehaver: Mario Totzek

Forbundsrepublikken Tyskland

Godkendt ejendomsmægler efter §34c Abs. 1 GewO

Godkendt forsikringsmægler i henhold til §34d Abs. 1 Handelslov forsikringsmæglerregister, godkendelsesnr. D-9CN8-9W2QP85

Ansvarlig licensudstedende myndighed: IHK Leipzig, Goerdelerring 5, 04109 Leipzig

Forbrugeroplysninger: Online tvistbilæggelse i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1, ODR-VO: Europa-Kommissionen tilbyder en platform for online tvistbilæggelse (OS), som du kan finde her: https://ec.europa.eu/consumers /odr/ main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=DE


 
Generelle forretningsbetingelser

Vilkår og betingelser RED PANDA
Version 1.0
Fra januar 2022


forord

RED PANDA Properties ("RED PANDA" forkortet) er en servicevirksomhed baseret i Tyskland, som gør det muligt for potentielle ejendomskøbere at erhverve fast ejendom på verdensplan eller at bruge det midlertidigt (langtidsleje, leasing, midlertidig brug osv.). Den primære opgave for RED PANDA er at organisere og udføre alle nødvendige støtteforanstaltninger til køb og salg eller midlertidig brug af fast ejendom, primært i international skala. RED PANDA leverer alle tjenester efter bedste viden og overbevisning. RED PANDA påtager sig dog intet ansvar for rigtigheden af ​​oplysningerne fra de respektive udbydere og interesserede parter.

RED PANDA stiller en internetbaseret platform til rådighed for leverandører og interesserede, hvorpå genstandene kan præsenteres og undersøges.

RED PANDA ledsager interesserede parter individuelt i alle ejendomsrelaterede spørgsmål, startende med udvælgelsen af ​​ejendommen, gennem levering af de nødvendige oplysninger og dokumenter, til organiseringen af ​​de nødvendige aftaler og tjenesteudbydere.

RED PANDA opkræver et servicegebyr for de leverede tjenester.

På grund af den førnævnte aktivitet opretholder RED PANDA forretningsforbindelser med både private eller kommercielle potentielle købere samt til private og kommercielle ejendomsmæglere eller deres agenter. Der eksisterer andre forretningsforbindelser med forskellige tjenesteudbydere, som er involveret efter behov i forbindelse med den respektive proces (f.eks. arkitekter, forsikringsmæglere, finansfolk og andre).

RED PANDA er ikke ansvarlig for indholdet og rigtigheden af ​​de oplysninger, der overføres af den respektive udbyder eller interesserede part, men forsøger at forhindre tvivlsomme tilbud og forkerte oplysninger. Udbydere og/eller interesserede parter, der bevidst giver falske og/eller ikke-markedsmæssige oplysninger, kan uigenkaldeligt og permanent udelukkes fra at bruge RED PANDA-platformen af ​​RED PANDA efter eget skøn og på et tidspunkt, der er specificeret af RED PANDA.

Ethvert erstatningskrav fra RED PANDA eller andre involverede parter forbliver upåvirket af denne udelukkelse.

Et eventuelt erstatningskrav fra brugeren af ​​platformen, som er udelukket fra brug, opstår ikke heraf.

Forretningsforbindelserne mellem udbyderen og kunden er underlagt lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland. For forbrugere gælder dette lovvalg kun, såfremt den beskyttelse, der er givet ved ufravigelige bestemmelser i loven i den stat, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted, ikke trækkes tilbage. Gyldigheden af ​​FN's købelov er udelukket.

definitioner af begreber

"RED PANDA":

RED PANDA eller RED PANDA Properties er en europæisk udbyder af tjenester i ejendomssektoren og operatør af den elektroniske platform https://redpanda-properties.com 

udbydere 

Udbydere er alle fysiske eller juridiske personer registreret på platformen, som offentliggør ejendomstilbud på platformen leveret af RED PANDA

platform

Platformen er den eller de softwareløsninger, der stilles til rådighed af RED PANDA på internettet til visning, opbevaring og brug af ejendomstilbud

bruger

Brugere er alle private og juridiske personer registreret på platformen, som ser og/eller bruger ejendomstilbud med henblik på generel information, erhvervelse eller midlertidig brug af udbudte genstande eller tjenester

udsigt

Interesserede parter er fysiske eller juridiske personer, der registrerer sig som brugere på platformen af ​​private eller forretningsmæssige årsager, og som kan være købere eller brugere af det/de udbudte objekter.

§1 Funktioner af RED PANDA

1.1

RED PANDA er primært en serviceudbyder for ejendomsudbydere og fast ejendom        interesserede parter i et internationalt miljø.

1.2

RED PANDA forbeholder sig retten til selv at fungere som ejendomsmægler i særlige tilfælde at være.

1.3

RED PANDA støtter også i det nationale og internationale miljø med Organisering af partnerskaber i det kommercielle miljø, især i initieringen og implementering af joint ventures, forsyningsforhold, samarbejde mv.

§2

Omfang af tjenester:

Tilrettelæggelse af alle nødvendige ansættelser og aftaler ifm

 • Indhentning af alle nødvendige oplysninger om den/de pågældende genstande
 • Kommunikation med de involverede leverandører, interesserede parter og serviceudbydere
 • Tilrettelæggelse af alle nødvendige konsultationer, besigtigelse, notar- og myndighedsansættelser
 • Tilrettelæggelse og levering af tolke

§3 Omfang af tjenester fra Talisman Reisen, en anden organisatorisk enhed inden for Gruppe af virksomheder (lovligt: ​​søsterselskab til "RED PANDA")

Verdensomspændende organisation (kan eventuelt reserveres):

 

 • Rejse til genstandene og returrejse
 • de nødvendige overførsler
 • opholdet på stedet
 • rejse inden for den relevante region eller land
 • Tilknyttede eller separate ekstra rekreative ophold

De påkrævede tjenester leveres af Talisman Travel i henhold til hver gældende generelle vilkår og betingelser for Talisman Reisen individuelt organiseret og udført i henhold til kundens kravog slog sig ned. De kan bruges uafhængigt af RED PANDA servicepakken.

§4 Brug af "RED PANDA"-platformen, rettigheder og forpligtelser for udbydere og brugere

4.1

Både udbydere af fast ejendom og interesserede parter har tilladelse til at bruge data leveret af RED PANDA Platform til rådighed til at sende tilbud eller søge efter at benytte sig af ejendomstilbud. Sælgere kan efter eget skøn fast ejendom gennem Tilbyd RED PANDA-platformen, der er ingen specifikationer vedrørende antallet, objektegenskaber og Prisklasser af objekterne

4.2

Alle forsøg på ukorrekt, ukorrekt brug og især alle forsøg på manipulation af data, der ikke er godkendt af RED PANDA repræsenterede genstande, deres egenskaber, priser, rækken af ​​tjenester eller selve platformen.

4.3

For at bruge platformen, registrerer hver udbyder og interesserede parter sig og modtager en Bruger-id og en tilhørende adgangskode. Ved tilmelding er brugeren forpligtet til at deponere sin nuværende status (leverandør, interessent).

4.4

Bruger-id og adgangskode kan kun tilgås af den registrerede deltager bruge og ikke gøre dem tilgængelige for tredjeparter. Ligeledes er brugeren for ansvarlig for at beskytte sit bruger-id og adgangskode mod misbrug fra tredjeparter er tilstrækkeligt beskyttet.

4.5

Specielt de data og informationer, der leveres af RED PANDA Kontaktoplysninger på udbydere og brugere eller interesserede parter samt de involverede tjenesteudbydere, er udelukkende beregnet til de respektive brugere. En overførsel til eksterne tredjeparter juridiske personer til personer, der ikke tilhører deres egen gruppe af ansatte, er undtaget skriftligt samtykke fra RED PANDA og forpligter forureneren til at betale de respektive transaktionsomkostninger og/eller kommission til RED PANDA.

4.6 RED PANDA forbeholder sig retten i tilfælde af brud på fortroligheden og den deraf følgende efterfølgende enhver uretmæssig brug af adgangsdata og adgangskoder eller uautoriseret videregivelse af fortrolige oplysninger mod forurenerens skader i størrelsen af ​​den samlede skade. Endvidere forbeholder RED PANDA sig retten til at udelukke den respektive bruger fra evt tid angivet af RED PANDA.

4.7

Medmindre andet er aftalt, accepteres ejendomstilbud først efter godkendelse RED PANDA offentliggjort på platformen. RED PANDA forbeholder sig retten til at afvise ethvert tilbud afvige væsentligt fra normale markedsforhold, ikke at blive offentliggjort og anmode udbyderen om at foretage de nødvendige rettelser/justeringer.

4.8

Udbydere og interessenter er forpligtet til at give alle oplysninger i forbindelse med sandfærdigt skildre de pågældende genstande. Dette påvirker især alle Ejendomsejendomme, der har væsentlig indflydelse på beslutningen om køb eller brug af ejendommen har udsigter. Det samme gælder for alt, som den respektive interesserede part kræver Oplysninger til den relevante udbyder af objektet.

 4.9

Udbydere er forpligtet til at reservere, sælge, leje eller andet objekter, der ikke længere er tilgængelige med det samme, men inden for højst 7 kalenderdage, markeret eller slettet i overensstemmelse hermed.

4.10

Udbydere og brugere forpligter sig til straks at informere RED PANDA om alle omstændigheder, der påvirker markedsføringen af ​​de objekter, der vises på platformen. Det gælder især i forhold til at opgive eller ændre intentionen om at sælge.

§5 Priser og omkostninger

5.1

Priserne vist på RED PANDA platformen er sammensat som følger:

Oprindelig pris for udbyderen af ​​ejendommen, den objektrelaterede pris indsamlet af RED PANDA servicegebyr

5.2

Servicegebyret eller mæglerhonoraret opkrævet af RED PANDA er baseret på oprindelige udbudspris for ejendommen, der er fastsat under den første aktivering på RED PANDA platform. Efterfølgende justeringer af objektprisen, afvigende fra Indledende tilbud, påvirker ikke dem, der er etableret og indsamlet af RED PANDA servicegebyrer.
 
5.3

Tjenester inkluderet i RED PANDAs basisservice (grundpakke):

 • Indhentning af alle nødvendige oplysninger om den eller de pågældende objekter/Objekter inklusive de tilhørende forespørgsler og detaljerede oplysninger
 • Varetagelse af korrespondance mellem de involverede parter
 • Koordinering af nødvendige aftaler
 • Visning af aftaler (2 dage)
 • Tolkeaftaler (2 dage: 1 dags eftersyn + notar ELLER 2 dage med besøg)
 • Organisering af 1 notarbesættelse
 • Yderligere nyttige oplysninger om landet, bymiljøet, eventuelle bygningsreglementer mv.

5.4

Omkostninger, der ikke er inkluderet i grundpakken:

 • Mæglergebyrer for de mæglere, der er ansat af udbydere og/eller interesserede parter eller fysiske eller juridiske personer bestilt af dem.
 • Disse forhandles individuelt mellem udbydere og interesserede parter eller af de involverede mæglere/agenter og er ikke en del af RED PANDAs tjenester og omkostninger
 • Omkostninger til tillægsydelser uden for det definerede basisomfang af ydelser
 • Embedsomkostninger, honorarer, anskaffelsesomkostninger, andre accessoriske omkostninger i forbindelse med den respektive ejendom mv.
 • Notarudgifter

5.5

Valgfrie tjenester, der skal bestilles ud over grundpakken (ekstra omkostninger):

 • Arkitektydelser
 • Handyman services
 • Tilrettelæggelse af yderligere aftaler udover grundpakken, f.eks. med myndigheder, energi- og vandforsyningsselskaber mv.
 • Yderligere tolkeopgaver og/eller notaransættelser
 • Indhentning af forsikringstilbud
 • Andre organisatoriske tiltag, der ikke er direkte relateret til erhvervelsen eller brugen af ​​ejendommen
 • særlige projekter på kundeønske

5.6 Transaktionsomkostninger

 • Registrering som udbyder eller bruger på platformen leveret af RED PANDA er gratis
 • Ved hvert salg eller formidling af en genstand offentliggjort på platformen, hvor kombinationen mellem udbyderen og den interesserede part/kunde er opstået med en høj grad af sandsynlighed eller er forårsaget af offentliggørelsen på platformen beskrevet her, er RED PANDA berettiget til et servicegebyr på det beløb, der er angivet i bilag #1 til disse GTC.
 • Transaktionsomkostningerne påløber pr. objekt
 • Náklady na transakci hradí zúčastněná strana.

5.7

Berettigelse til kurtage og transaktionsgebyrer

Et krav på mæglerprovision for RED PANDA opstår under følgende betingelser:

 • Indgåelsen af ​​kontrakten er højst sandsynligt eller kausalt indgået via "Red Panda"-platformen
 • Sælgere og købere er privatpersoner eller juridiske enheder eller fysiske eller juridiske enheder bestilt af dem, som har et nært personligt eller juridisk forhold til sælgeren eller køberen
 • Der er ingen mægler bestilt af disse parter på kundens eller udbyderens side

Retten til transaktionsomkostninger for brugen af ​​RED PANDA-platformen opstår på betingelse af, at udbydere og købere eller deres agenter indgår kontrakter ved hjælp af Red Panda-platformen.

5.8

For så vidt kontakten mellem udbyderen og brugeren/kunden ikke formidles af platformen "RED PANDA" er kommet i stand, det skal udbydere og/eller brugere dog senest inden for 7 kalenderdage efter modtagelse af faktura til RED PANDA skal bevise skriftligt (via brev eller E-mail), at den ejendomsrelaterede kontakt FØR brugen af ​​RED PANDA platformen. Er denne information ikke givet eller ej rettidigt eksisterer RED PANDAs krav på vederlag fortsat fuldt ud.

5.9

Arkitekttjenester

Arkitektydelser kan bestilles valgfrit på kundens anmodning og er ikke en del af Grundpakke RED PANDA.

Omfang af arkitekttjenester:

 • op til 3 objektudkast til fast pris
 • Udvikling af et foretrukket forslag valgt fra udkast til det færdige projekt inklusive dimensionering, arealberegninger og visninger

Udgifter til arkitekttjenester:

 • • Gunstig fast pris i henhold til bilag #1 til disse generelle vilkår og betingelser for ejendomme med et samlet areal pr. ejendom på op til 200 m² bolig og/eller brugsareal
 • ved større eller særlige krav: individuelle omkostninger efter aftale mellem arkitekten ansat hos RED PANDA og bygherren

§6 Valuta, valutakursrisiko

6.1

Priserne vist på RED PANDA platformen er baseret på €. Priserne i de hhv Udbydere skal også vise deres hjemmevaluta i €.

6.2

RED PANDA beregner opståede omkostninger og servicegebyrer udelukkende på grundlag  valutaen "€". Eventuelle valutakursudsving er på bekostning af de respektive debitor. Referencedato for hver af debitor til RED PANDA og bestilte serviceudbydere med gældsfrigørende effekt er det respektive beløb Fakturadato for fakturaen oprettet af RED PANDA afhængigt af nøgledatoen gældende, respektive børskurs.

6.3

Andre valutarisici, især med hensyn til lokale omkostninger på den interesseredes regning.

§7 Betalingsbetingelser, betalingsmåder

7.1

Alle servicegebyrer og andre omkostninger opkrævet af RED PANDA forfalder til betaling inden for 10 dage uden fradrag.

7.2

RED PANDA forbeholder sig retten til at afvise fakturaer fuldt ud under visse betingelser      Indgåelse af (notariel) købs-, leje-, leasing- eller andre brugskontrakter eller Fuldstændig leverede ydelser, alternativt som delfakturaer, der skal faktureres (forudbetaling, indskud og acontobetalinger).

7.3

RED PANDA forbeholder sig retten til at opkræve betaling for manglende eller forsinket betaling af fakturaen leverede servicegebyrer:

 • at blokere den respektive bruger af platformen midlertidigt eller permanent fra yderligere brug af platformen
 • at deaktivere eller slette alle yderligere tilbud fra den respektive udbyder
 • deaktivering eller sletning af observationslister over udbydere og/eller interesserede parter
 • Iværksætte nødvendige udenretslige eller retslige foranstaltninger for at inddrive krav
 • om nødvendigt indgå kommercielle kreditforsikringskontrakter for at sikre fordringerne og i denne sammenhæng indberette fordringernes debitorer med de tilsvarende negative egenskaber til tjenesteyderen/udbyderne på grundlag af de kontraktlige forpligtelser

§8 Databeskyttelse

De personlige data, der indsamles under RED PANDAs aktiviteter, er underlagt de strenge regler i europæisk lovgivning og især den tyske generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Red Panda bruger kun personlige data til det forretningsformål, der er beskrevet i disse generelle vilkår og betingelser.

§9 Afbestillingsregler for forbrugere

fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde denne kontrakt inden for fjorten dage uden at angive nogen grund
trække sig tilbage. Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, kontrakten blev indgået.

For at gøre brug af din fortrydelsesret skal du informere os

RED PANDA Egenskaber
Mr. Mario Totzek
Prager Strasse 326
D – 04289 Leipzig

E-Mail: contact@redpanda-properties.com

informere dig om din beslutning om at fortryde denne kontrakt ved hjælp af en klar erklæring (via brev eller e-mail).

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen i læselig skrift via Udøvelse af fortrydelsesretten inden udløbet af fortrydelsesfristen med en fuldt specificeret dato og send signatur eller digital signatur.

§10 adskillelsesklausul

Skulle individuelle bestemmelser i denne kontrakt være ineffektive eller uhåndhævelige eller indgåelse af kontrakten bliver ineffektiv eller uigennemførlig, effektiviteten af Ellers upåvirket af kontrakten.

§11 Anerkendelse af de generelle vilkår og betingelser

Hver bruger erklærer sig selv ved at oprette sit eget bruger-id og tilhørende Få adgang til data i henhold til aftalerne i nærværende vilkår og betingelser samt omkostninger eller gebyrer i henhold til bilag #1 og anerkender dem udtrykkeligt.

§12 Tvister

Alle tvister relateret til denne aftale skal afgøres i mindelighed.

Hvis der ikke opnås en mindelig aftale, er det eksklusive værneting Leipzig, Forbundsrepublikken Tyskland. Ud over denne aftale gælder loven i Forbundsrepublikken Tyskland.

§13 Oversættelser eller versioner af de generelle vilkår og betingelser, som ikke er blev skrevet på tysk.

Alle versioner på andre sprog, der afviger fra den tysksprogede version af GTC andet end tysk er at betragte som oversættelser. Disse versioner er lavet efter vores bedste viden og samvittighed oversat. I princippet er det dog kun den nuværende version, der er gyldig Udgave på tysk.

Vilkår og betingelser RED PANDA Properties
Version 1.0

Leipzig, 5. januar 2022


 
Cookies
Cookies blev kort forklaret:

Cookies er små tekstfiler, der gemmes af browseren på brugerens enhed for at gemme visse oplysninger. Næste gang du besøger vores websted med den samme enhed, vil informationerne, der er gemt i cookies, blive sendt tilbage til vores websted ("First Party Cookie") eller til et andet websted, som cookien tilhører ("Third Party Cookie").

Gennem de oplysninger, der er gemt og returneret i cookien, genkender det respektive websted, at brugeren allerede har adgang til og besøgt det med browseren på sin slutapparat. Vi bruger disse oplysninger for at være i stand til optimalt at vise webstedet til brugeren i henhold til hans interesser.

Dog er kun cookien i sig selv identificeret på enheden. Eventuel yderligere opbevaring af personlige data finder kun sted, hvis brugeren giver os sit udtrykkelige samtykke, eller hvis denne opbevaring er absolut nødvendig for at kunne bruge den tilbudte og opkaldte service.

 

Samtykke til brugen af cookies

Cookies, som ikke er absolut nødvendige for at levere tjenesterne på dette websted, bruges kun, efter at du har givet dit samtykke. Ved at give samtykke til brugen af cookies på grundlag af en meddelelse fra os på webstedet ("cookie-banner"), accepterer brugeren brugen af cookies.

Brugeren kan justere sine cookie-indstillinger individuelt når som helst, for eksempel ved at aktivere eller deaktivere individuelle cookie-kategorier.

 

Deaktivering eller sletning af alle cookies

Brugeren kan indstille sin browser, så lagring af cookies på hans enhed generelt forhindres, eller han bliver spurgt hver gang, om han accepterer indstillingen af cookies. Når den er indstillet, kan brugeren til enhver tid slette cookies. Hvordan det hele fungerer, er beskrevet i hjælpefunktionen i den respektive webbrowser eller søg her via Google.

En generel deaktivering af cookies kan føre til funktionelle begrænsninger på dette websted.

 

Retsgrundlag

Hvis brugeren har givet samtykke til brugen af cookies på grundlag af en meddelelse fra os på webstedet ("cookie-banner"), er lovligheden af databehandling baseret på artikel 6, stk. 1, S. 1 lit. en GDPR. Hvis der ikke anmodes om tilladelse, er vores legitime interesse (dvs. interesse i analyse, optimering og økonomisk drift af dette websted og tjenester) i henhold til artikel 6, stk. 1, punktum 1 lit. f GDPR er det juridiske grundlag for brugen af cookies.

 

Brugte kategorier af cookies:

1. Strengt nødvendige cookies
De strengt nødvendige cookies bruges kun af operatøren af webstedet. Disse cookies sikrer funktioner, uden hvilke dette websted ikke kan bruges som tilsigtet. Derfor kan absolut nødvendige cookies ikke deaktiveres eller aktiveres individuelt.

2. Funktionelle cookies
De funktionelle cookies giver dette websted mulighed for at gemme information, der allerede er leveret af brugeren, og tilbyde forbedrede og personaliserede funktioner baseret på dette. Disse cookies indsamler og gemmer kun anonymiserede oplysninger. Disse cookies sporer ikke brugerbevægelser på andre websteder.

3. Performance-cookies
Performance-cookies indsamler oplysninger om, hvordan dette websted bruges. Webstedsoperatøren bruger disse cookies til at forbedre webstedets tiltrækningskraft, indhold og funktionalitet.

Deaktivering af funktionelle cookies og performance-cookies kan føre til funktionelle begrænsninger på dette websted.

4. Marketing / tredjepartscookies
Marketing / tredjepartscookies kommer blandt andet fra eksterne reklamevirksomheder og bruges til at indsamle information om de websteder, som brugeren har besøgt, f.eks. at oprette målgruppeorienteret reklame for brugeren.

5. Tredjepartsindhold
Denne hjemmeside kan tilbyde indhold eller funktionalitet, der leveres af tredjeparter på deres eget ansvar. Disse tredjepartsudbydere kan indstille deres egne cookies, for eksempel for at spore brugeraktivitet eller for at personalisere og optimere deres tilbud.

 

Her er detaljer om de kategorier, vi bruger til vores hjemmeside:

1. Strengt nødvendige cookies

Udbyder Navn Formål Gyldighed
Denne hjemmeside  bbreite Optimeret levering af billeder til smartphones  1 år 
Denne hjemmeside  cookie_dismiss_ty
p
Husker beslutningen i de cookie-kategorier, der skal bruges  1 år 
Denne hjemmeside  PHPSESSID Identifikation af session  med lukning af browseren 
Denne hjemmeside  resolution Optimeret levering af billeder til smartphones  7 dage 


2. Funktionelle cookies

Udbyder Navn Formål Gyldighed
Ingen poster tilgængelige


3. Performance cookies

Udbyder Navn Formål Gyldighed
Ingen poster tilgængelige


4. Marketing / tredjeparts cookies

Udbyder Navn Formål Gyldighed
Ingen poster tilgængelige


Du har i øjeblikket accepteret disse kategorier:


Her kan du ændre dine samtykkeindstillinger:


 
Privacy Policy

Indholdet af onlinetilbuddet


Forfatteren påtager sig intet ansvar for aktualitet, korrekthed, fuldstændighed eller kvalitet af de leverede oplysninger. Erstatningskrav mod ophavsmanden, som henviser til væsentlig eller uvæsentlig karakter forårsaget af brugen eller den manglende brug af de fremlagte oplysninger eller ved brug af ukorrekte og ufuldstændige oplysninger, er i princippet udelukket, medmindre der er bevis for forsætlig eller groft uagtsom fejl fra ophavsmandens side.

 Alle tilbud kan ændres og ikke-bindende. Forfatteren forbeholder sig udtrykkeligt ret til at ændre, supplere eller slette dele af siderne eller hele tilbuddet uden separat meddelelse eller til at ophøre med offentliggørelsen midlertidigt eller permanent.
Referencer og links


I tilfælde af direkte eller indirekte henvisninger til eksterne websteder ("hyperlinks"), der ligger uden for forfatterens ansvarsområde, vil en ansvarsforpligtelse kun træde i kraft i det tilfælde, hvor forfatteren har kendskab til indholdet, og det ville være teknisk muligt og rimeligt for ham at forhindre brugen i tilfælde af ulovligt indhold.

 Forfatteren erklærer hermed udtrykkeligt, at på tidspunktet for indstillingen af linket var intet ulovligt indhold genkendeligt på de sider, der skulle sammenkædes. Forfatteren har ingen indflydelse på den nuværende og fremtidige design, indhold eller forfatterskab af de linkede sider. Derfor tager han hermed udtrykkeligt afstand fra alt indhold på alle linkede sider, der blev ændret, efter at linket var angivet. Denne erklæring gælder for alle links og referencer, der er fastsat i forfatterens eget internettilbud samt for tredjepartsposter i gæstebøger, diskussionsfora, linkmapper, postlister og i alle andre former for databaser, der er oprettet af forfatteren, til hvis indhold ekstern skriveadgang er mulig. For ulovligt, ukorrekt eller ufuldstændigt indhold og navnlig for skader som følge af brugen eller ikke-brug af sådanne fremlagte oplysninger er det kun udbyderen af den side, der henvises til, der er ansvarlig, ikke den, der blot henviser til den respektive publikation via links.
Ophavsret og varemærkelovgivning


Forfatteren bestræber sig på at observere ophavsretten til de billeder, grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster, der anvendes i alle publikationer, til at bruge billeder, grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster skabt af ham selv eller til at bruge licensfri grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster.

Alle mærker og varemærker, der er nævnt i internettilbuddet og muligvis beskyttet af tredjeparter, er uden begrænsning underlagt bestemmelserne i den henholdsvis gyldige varemærkelovgivning og de respektive registrerede ejeres ejendomsret. Den blotte omtale fører ikke til den konklusion, at varemærker ikke er beskyttet af tredjemands rettigheder!

Ophavsretten til offentliggjorte objekter skabt af forfatteren selv forbliver udelukkende hos forfatteren af siderne. Enhver overlapning eller brug af sådan grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster i andre elektroniske eller trykte publikationer er ikke tilladt uden udtrykkelig samtykke fra forfatteren.
Privatliv

Hvis der er mulighed for at indtaste person- eller forretningsdata (e-mail-adresser, navne, adresser) i internettilbuddet, finder brugerens videregivelse af disse data sted på et udtrykkeligt frivilligt grundlag. Brugen og betalingen af alle tilbudte tjenester er - så vidt det er teknisk muligt og rimeligt - også tilladt uden specifikation af sådanne data eller under specifikation af anonymiserede data eller et pseudonym. Det er ikke tilladt at anvende de kontaktdata, der er offentliggjort i aftrykket, eller sammenlignelige oplysninger såsom postadresser, telefon- og faxnumre samt e-mail-adresser fra tredjeparter til fremsendelse af oplysninger, der ikke udtrykkeligt anmodes om. Vi forbeholder os udtrykkeligt ret til at anlægge sag mod afsenderne af såkaldte spammails i tilfælde af overtrædelser af dette forbud.
Tilmelding på vores hjemmeside


Når du tilmelder dig brugen af vores personlige tjenester, indsamles nogle personoplysninger, såsom navn, adresse, kontakt- og kommunikationsdata som telefonnummer og e-mail-adresse. Hvis du er registreret hos os, kan du få adgang til indhold og tjenester, som vi kun tilbyder registrerede brugere. Registrerede brugere har også mulighed for at ændre eller slette de data, der leveres under registreringen til enhver tid, hvis det er nødvendigt. Vi vil naturligvis også til enhver tid give dig oplysninger om de personoplysninger, vi har gemt om dig. Vi er også glade for at rette eller slette dem på din anmodning, forudsat at der ikke er nogen lovbestemte opbevaringsforpligtelser til det modsatte. For at kontakte os i denne sammenhæng skal du bruge kontaktoplysninger, der er angivet i slutningen af denne databeskyttelseserklæring. 

Levering af gebyrbaserede tjenester


For at levere gebyrbaserede tjenester anmoder vi om yderligere data, såsom e.B. betalingsoplysninger. For at beskytte sikkerheden af dine data under transmission bruger vi state-of-the-art krypteringsmetoder (e.B. SSL) via HTTPS.
Nyhedsbrev


Når du tilmelder dig for at modtage vores nyhedsbrev, vil de data, du giver, udelukkende blive brugt til dette formål. Abonnenter kan også via e-mail informeres om omstændigheder, der er relevante for tjenesten eller registreringen (f.eks. ændringer i tilbudget på nyhedsbrevet eller tekniske omstændigheder). For en effektiv registrering har vi brug for en gyldig e-mail-adresse. For at kontrollere, at en registrering faktisk foretages af ejeren af en e-mail-adresse, bruger vi "double-opt-in"-proceduren. Til dette formål registrerer vi rækkefølgen af nyhedsbrevet, afsendelse af en bekræftelses-e-mail og modtagelsen af det ønskede svar hermed. Der vil ikke blive indsamlet yderligere data. Dataene vil udelukkende blive brugt til at sende nyhedsbrevet og vil ikke blive videregivet til tredjepart. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til opbevaring af dine personoplysninger og dets brug til at sende nyhedsbrevet. I hvert nyhedsbrev finder du et tilsvarende link. Derudover kan du til enhver tid afmelde dig direkte på denne hjemmeside eller informere os om dit ønske via de kontaktmuligheder, der er angivet i slutningen af dette dokument.
Kontakt


Hvis du kontakter os via e-mail eller kontaktformular, vil de oplysninger, du giver, blive gemt med henblik på behandling af anmodningen og eventuelle opfølgende spørgsmål.
Sletning eller blokering af data


Vi overholder principperne om dataforebyggelse og dataøkonomi. Vi opbevarer derfor kun dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt for at nå de formål, der er angivet her, eller som fastsat i de forskellige opbevaringsperioder, der er fastsat ved lov. Når det respektive formål er ophørt med at eksistere, eller disse perioder er udløbet, vil de tilsvarende data rutinemæssigt blive blokeret eller slettet i overensstemmelse med lovbestemmelserne.


Brug af Google Analytics


Dette websted bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste, der leveres af Google Inc. (i det følgende benævnt Google). Google Analytics bruger såkaldte "cookies", dvs. tekstfiler, der er gemt på din computer, og som muliggør en analyse af din brug af hjemmesiden. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af dette websted, overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. På grund af aktiveringen af IP-anonymisering på disse websteder vil din IP-adresse dog på forhånd blive forkortet af Google i EU's medlemsstater eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde vil den fulde IP-adresse blive overført til en Google-server i USA og forkortet der. På vegne af operatøren af denne hjemmeside vil Google bruge disse oplysninger til at evaluere din brug af hjemmesiden, til at udarbejde rapporter om webstedsaktivitet og til at levere andre tjenester relateret til webstedsaktivitet og internetbrug til webstedsoperatøren. Den IP-adresse, der overføres af din browser som en del af Google Analytics, flettes ikke med andre Google-data.

Du kan forhindre lagring af cookies ved at indstille din browsersoftware i overensstemmelse hermed. Vi vil dog gerne påpege, at du i dette tilfælde muligvis ikke kan bruge alle funktionerne på denne hjemmeside i deres fulde omfang. Du kan også forhindre Google i at indsamle de data, der genereres af cookien, og som vedrører din brug af websitet (herunder din IP-adresse) og i at behandle disse data af Google ved at downloade og installere browser-plug-in'en, der er tilgængelig under følgende link: Tilføjelsesprogram til browseren til deaktivering af Google Analytics.

Ud over eller som et alternativ til browsertilføjet kan du forhindre sporing fra Google Analytics på vores sider ved at klikke på dette link. Der er installeret en fravalgscookie på din enhed. Dette forhindrer Google Analytics i at indsamle data til dette websted og for denne browser i fremtiden, så længe cookien forbliver installeret i din browser.
Brug af scriptbiblioteker (Google Webfonts)


For at vise vores indhold korrekt og grafisk tiltalende på tværs af browsere bruger vi scriptbiblioteker og skrifttypebiblioteker som f.B. Google Webfonts (https://www.google.com/webfonts/) på denne hjemmeside. Google-webskrifttyper overføres til din browsers cache for at undgå flere indlæsninger. Hvis browseren ikke understøtter  Google-webskrifttyper eller forhindrer adgang, vises indholdet med en standardskrifttype.

Opkald til scriptbiblioteker eller skrifttypebiblioteker udløser automatisk en forbindelse til bibliotekets operatør. Det er teoretisk muligt – men i øjeblikket også uklart, om og i bekræftende fald til hvilke formål – at operatører af tilsvarende biblioteker indsamler data.

Biblioteksoperatørens privatlivspolitik Kan findes her: https://www.google.com/policies/privacy/

 


Brug af Google Maps


Dette websted bruger Google Maps API til visuelt at vise geografiske oplysninger. Når du bruger Google Maps, indsamler, behandler og bruger Google også data om besøgendes brug af kortfunktionerne. Yderligere oplysninger om googles databehandling kan findes i Googles privatlivspolitik . Der kan du også ændre dine indstillinger for beskyttelse af personoplysninger i databeskyttelsescentret.

Her kan du finde detaljerede instruktioner om, hvordan du administrerer dine egne data i forbindelse med Google-produkter.

 


Indlejrede YouTube-videoer


På nogle af vores hjemmesider integrerer vi Youtube-videoer. Operatøren af de tilsvarende plugins er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Når du besøger en side med YouTube-pluginet, oprettes der en forbindelse til Youtube-servere  . Youtube er  informeret om, hvilke sider du besøger. Hvis du er logget ind på  din Youtube-konto, kan YouTube  tildele dig din surfingadfærd personligt. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din  Youtube-konto på forhånd.

Hvis en YouTube-video startes, bruger udbyderen cookies, der indsamler oplysninger om brugernes adfærd.

Enhver, der har deaktiveret lagringen af cookies til Google-annonceprogrammet, behøver ikke at forvente sådanne cookies, når de ser YouTube-videoer. YouTube gemmer dog også ikke-personlige brugsoplysninger i andre cookies. Hvis du vil forhindre dette, skal du blokere opbevaringen af cookies i browseren.

Yderligere oplysninger om databeskyttelse på "Youtube" kan findes i udbyderens privatlivspolitik på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Sociale plugins


Sociale plugins af de udbydere, der er anført nedenfor, bruges på vores hjemmesider. Du kan genkende plugins ved, at de er markeret med det tilsvarende logo. Under visse omstændigheder sendes oplysninger, som også kan omfatte personoplysninger, til tjenesteudbyderen via disse plugins  og om nødvendigt bruges af tjenesteudbyderen. Vi forhindrer ubevidst og uønsket indsamling og overførsel af data til tjenesteudbyderen gennem en 2-klik løsning. For at aktivere et ønsket socialt plugin skal det først aktiveres ved at klikke på den tilsvarende switch. Kun gennem denne aktivering af plugin er indsamling af oplysninger og dens transmission til tjenesteudbyderen udløst. Vi indsamler ikke selv personoplysninger ved hjælp af sociale  plugins eller deres brug. Vi har ingen indflydelse på, hvilke data et aktiveret plugin indsamler, og hvordan det bruges af udbyderen. I øjeblikket må det antages, at en direkte forbindelse til udbyderens tjenester vil blive udvidet, og i det mindste vil IP-adressen og enhedsrelaterede oplysninger blive indsamlet og brugt. Det er også muligt, at tjenesteudbydere forsøger at gemme cookies på den anvendte computer. Hvilke specifikke data der indsamles, og hvordan de bruges, kan findes i den respektive tjenesteudbyders databeskyttelsesoplysninger. Bemærk: Hvis du er logget ind på Facebook på samme tid, kan Facebook identificere dig som besøgende på en bestemt side. Vi har integreret de
sociale medier knapper
af følgende virksomheder på vores hjemmeside:

- Facebook Inc. (1601 S. California Avenue - Palo Alto - CA 94304 - USA)
- Twitter Inc. (795 Folsom St. - Suite 600 - San Francisco - CA 94107 - USA)
- Google Plus / Google Inc. (1600 Amfiteater Parkway - Mountain View - CA 94043 - USA)
- Whatsapp
 - XING AG (Gänsemarkt 43 - 20354 Hamburg - Tyskland)
Dine rettigheder til oplysninger, rettelse, blokering, sletning og indsigelse


Du har til enhver tid ret til at modtage oplysninger om dine personoplysninger, som vi har gemt. Du har også ret til berigtigelse, blokering eller, bortset fra den foreskrevne datalagring til forretningstransaktioner, sletning af dine personoplysninger. Kontakt vores databeskyttelsesrådgiver. Kontaktoplysningerne kan findes nederst. For at der til enhver tid kan tages hensyn til en datalås, skal disse data gemmes i en låsefil til kontrolformål. Du kan også anmode om sletning af dataene, medmindre der er en juridisk arkiveringsforpligtelse. Hvis der findes en sådan forpligtelse, blokerer vi dine data efter anmodning. Du kan foretage ændringer eller tilbagekalde dit samtykke ved at underrette os i overensstemmelse hermed med virkning for fremtiden.


Indsamling af generelle oplysninger


Når du åbner vores hjemmeside, indsamles oplysninger af generel karakter automatisk. Disse oplysninger (serverlogfiler) omfatter f.eks. Dette er udelukkende oplysninger, der ikke tillader, at der drages nogen konklusioner om din person. Disse oplysninger er teknisk nødvendige for at kunne levere indholdet af websteder, som du har anmodet om, korrekt og er obligatorisk, når du bruger internettet.
 Juridisk gyldighed af denne ansvarsfraskrivelse


Denne ansvarsfraskrivelse skal betragtes som en del af internettilbuddet, hvorfra der blev henvist til denne side. Hvis dele eller individuelle formuleringer af denne tekst ikke længere eller ikke helt svarer til den gældende retsstilling, forbliver de resterende dele af dokumentet upåvirket i deres indhold og gyldighed.
Ændringer af vores privatlivspolitik


Vi forbeholder os ret til lejlighedsvis at tilpasse denne databeskyttelseserklæring, så den altid overholder de gældende lovkrav eller til at gennemføre ændringer af vores tjenester i databeskyttelseserklæringen, f.B. når vi introducerer nye tjenester. Den nye databeskyttelseserklæring vil derefter gælde for dit nye besøg.

Privatlivspolitikken blev oprettet med generatoren til beskyttelse af personlige oplysninger i activeMind AG.

 


 
Erklæring om fortrydelsesret

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde denne aftale inden for 14 dage uden at angive nogen begrundelse.

Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor aftalen indgås.

For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os om din beslutning om at fortryde denne aftale ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. telefonisk, et brev sendt med posten, fax eller e-mail).

 

Tilbagekaldelsen skal sendes til:

Red Panda Properties, Inh. Mario Totzek
Prager Str. 326
04289 Leipzig (D)

Telefon: +49 341 319 580 31
Mobil: +49 1575 847 49 27
e-mail: contact@redpanda-properties.com

Du kan benytte den vedhæftede standard tilbagekaldelsesformular, hvilket dog ikke er påkrævet.

Du kan bruge den vedlagte standardfortrydelsesformular til dette formål, som dog ikke er obligatorisk.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelsen af fortrydelsesretten inden udløbet af fortrydelsesfristen.

 

Konsekvenser af tilbagekaldelsen

Hvis du fortryder denne aftale, skal vi tilbagebetale alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger, der skyldes, at du har valgt en anden leveringsform end den billigste standardlevering, som vi tilbyder), uden forsinkelse og senest 14 dage efter den dag, hvor vi har modtaget meddelelse om din fortrydelse af denne aftale. Til denne tilbagebetaling vil vi bruge samme betalingsmiddel, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; du vil under ingen omstændigheder blive opkrævet gebyr for denne tilbagebetaling.

Hvis du har anmodet om, at ydelsen skal påbegyndes i fortrydelsesperioden, skal du betale os et rimeligt beløb svarende til den andel af de ydelser, der allerede er leveret indtil det tidspunkt, hvor du meddeler os, at du gør brug af fortrydelsesretten i forbindelse med denne kontrakt, i forhold til det samlede omfang af de ydelser, der er fastsat i kontrakten.